Đồ án điều chỉnh mở rộng khu công nghiệp Yên Mỹ II với số vốn gần 2.700 tỷ đồng vừa được Bộ Xây dựng xem xét và lưu ý hàng loạt vấn đề liên quan.

Lưu ý liên quan đồ án quy hoạch khu công nghiệp Yên Mỹ II

Ngày 10/6, UBND tỉnh Hưng Yên đã có văn bản đề nghị Bộ Xây dựng cho ý kiến về Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 điều chỉnh mở rộng khu công nghiệp Yên Mỹ II.

Theo đánh giá của Bộ Xây dựng, khu công nghiệp Yên Mỹ II mở rộng được Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam vào tháng 12/2020 với quy mô diện tích khoảng 216 ha. Dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp tại Quyết định số 650/QĐ-TTg ngày 27/5/2022.

Như vậy, chỉ sau khoảng nửa tháng được chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng dự án, tỉnh Hưng Yên đã xin ý kiến mở rộng khu CN Yên Mỹ II.

Khu công nghiệp Yên Mỹ II - UBND tỉnh Hưng Yên xin ý kiến Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 điều chỉnh mở rộng khu công nghiệp Yên Mỹ II sau nửa tháng được chấp thuận chủ trương đầu tư.
UBND tỉnh Hưng Yên xin ý kiến Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 điều chỉnh mở rộng khu công nghiệp Yên Mỹ II sau nửa tháng được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Sau khi đánh giá đồ án quy hoạch, Bộ Xây dựng đã góp ý việc lập quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 điều chỉnh mở rộng khu công nghiệp Yên Mỹ II với quy mô lên đến 313.5ha. Khi đó, việc rà soát, đánh giá hiện trạng khu vực lập quy hoạch phải được thực hiện đầy đủ, số liệu cập nhật, theo quy định.

Trong đó, cần lưu ý rà soát hiện trạng sử dụng đất, mang lưới, và các công trình đầu mối kỹ thuật khu vực các dự án thuộc giai đoạn 1 để có cơ sở đề xuất giải pháp khớp nối đồng bộ với hạ tầng kỹ thuật khu quy hoạch mở rộng (giai đoạn 2); các số liệu hiện trạng thống kế cần được tách riêng đơn vị hành chính xã, thị trấn để đạt thống nhất quản lý, bổ sung trích dẫn nguồn các số liệu hiện trạng theo quy định.

Về quy hoạch sử dụng đất khu công nghiệp, đề xuất cơ cấu các loại đất gioa thông, cây xanh, công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật hay mật độ xây dựng cơ bản đều cần phù hợp với quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD.

Khu công nghiệp Yên Mỹ II tại Hưng Yên được mở rộng quy hoạch
Khu công nghiệp Yên Mỹ II tại Hưng Yên được mở rộng quy hoạch

Về tổ chức không gian kiến trúc, cảnh quan, Bộ Xây dựng lưu ý, giải pháp tổ chức không gian, cảnh quan KCN Yên Mỹ II cần thuyết minh làm rõ việc tiếp cận sử dụng thuận lợi của người dân và đảm bảo tuân thủ yêu cầu khoảng cách an toàn về môi trường theo quy định của quy chuẩn.

Bổ sung thêm nội dung quy định việc kiểm soát về kiến trúc, cảnh quan khu công nghiệp theo quy định tại điểm k khoản 1, điểm đ khoản 2 Điều 16 Thông tư số 12 năm 2016 của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù.

Bên cạnh đó, bổ sung đề xuất các dư án ưu tiên đầu tư, sơ bộ nhu cầu vốn và nguồn lực thực hiện teo quy định củ Chính Phủ về một số nội dung quy hoạch xây dựng.

Khu công nghiệp Yên Mỹ II - Giải pháp bố trí không gian, kiến trúc, cảnh quan của khu công nghiệp phải làm sao để người dân dễ dàng tiếp cận, sử dụng cũng như đảm bảo các tiêu chuẩn về khoảng cách an toàn về môi trường theo quy chuẩn QCVN 01:2021/BXD.
Giải pháp bố trí không gian, kiến trúc, cảnh quan của khu công nghiệp phải làm sao để người dân dễ dàng tiếp cận, sử dụng cũng như đảm bảo các tiêu chuẩn về khoảng cách an toàn về môi trường theo quy chuẩn QCVN 01:2021/BXD.

Đảm bảo quỹ đất ở và dịch vụ cho cộng đồng công nhân

Bên cạnh những lưu ý trên, Bộ Xây dựng cũng yêu cầu cơ quan thẩm định đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 điều chỉnh mở rộng khu công nghiệp Yên Mỹ II chịu trách nhiệm việc rà soát, thẩm định nội dung, thành phần hồ sơ của Đồ án quy hoạch nhằm đảm bảo đúng yêu cầu và quy định của Bộ Xây dựng.

Theo đó, dự án cần đảm bảo đúng quy định của pháp luật về quy hoạch xây dựng, pháp luật về quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế.

Bộ Xây dựng cũng lưu ý, cần rà soát bảo đảm sự phù hợp của quy hoạch các phâ khu xây dựng khu công nghiệp Yên Mỹ II với các quy hoạch có liên quan trên địa bàn tỉnh đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Khu công nghiệp Yên Mỹ II - Thủ tướng Chính phủ đã cho phép Khu công nghiệp Yên Mỹ II mở rộng
Thủ tướng Chính phủ đã cho phép Khu công nghiệp Yên Mỹ II mở rộng

Chưa hết, UBND tỉnh Hưng Yên cũng cần có trách nhiệm về viêc quy hoạch, đảm bảo quỹ đất phát triển nhà ở, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng cho người lao động làm việc trong khu công nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý khhu công nghiệp, khu kinh tế và pháp luật phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Bên cạnh đó, cũng cần chỉ đạo thực hiện công bố công khai và đăng tải đồ án quy hoạch xây dựng được phê duyệt lên Cổng thông tin quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị Việt Nam theo quy định.

Theo quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Yên Mỹ II mở rộng, dự án được chủ đầu tư triển khai với tổng vốn đầu tư vào khoảng 2.682 tỷ đồng.

Xem thêm:

Thêm bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

083.886.8080