Gói hỗ trợ lãi suất 2% là gói hỗ trợ tín dụng 40.000 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước, cho các doanh nghiệp, cá nhân vay vốn tại ngân hàng thương mại. Mới đây, Bộ Xây dựng đã có hướng dẫn cụ thể về các đối tượng được áp dụng chính sách vay, quy định tại Nghị định 31/2022/NĐ-CP của Chính Phủ.

Sau khi Chính phủ ban hành chính sách gói hỗ trợ lãi suất từ ngân sách Nhà nước với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh, một số ngân hàng thương mại đã đề nghị được làm rõ quy định liên quan đến các đối tượng áp dụng tại điểm b, khoản 2, Điều 2.

Cụ thể, các ngân hàng băn khoan về đối tượng khách hàng được thụ hưởng gói hỗ trợ lãi suất 2% tại quy định trên được hiểu là chủ đầu tư dự án, nhà thầu thực hiện dự án hay bao gồm cả chủ đầu tư và nhà thầu thực hiện dự án? Ngoài ra, đối tượng khách hàng vay vốn thực hiện dự án phá dỡ toàn bộ, xây lại chung cư cũ thuộc danh mục được Bộ Xây dựng công bố có được hưởng hỗ trợ lãi suất không?

Đối tượng được vay gói hỗ trợ trợ lãi suất

Theo Bộ Xây dựng, điểm c, khoản 1, Điều 58 Luật Nhà ở 2014 đã quy định chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội được vay vốn ưu đãi từ tổ chức tín dụng đang hoạt động tại Việt Nam. Đồng thời, tại điểm a, khoản 1, Điều 15 Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về việc phát triển và quản lý nhà ở xã hội đã quy định đối tượng được vay vốn ưu đãi đầu tư xây dựng nhà ở xã hội gồm: Doanh nghiệp, hợp tác xã là chủ đầu tư nhà ở xã hội không bằng nguồn vốn hoặc hình thức quy định tại khoản 1, Điều 53 Luật Nhà ở cho thuê, cho mua hoặc bán.

Bộ Xây dựng cho biết pháp luật về nhà ở đã quy định các đối tượng được vay vốn ưu đãi là chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội, không có quy định nhà đầu tư được vay vốn ưu đãi.

Đối tượng được vay gói hỗ trợ lãi suất 2%
Đối tượng được vay gói hỗ trợ lãi suất 2%

Gói hỗ trợ lãi suất cho dự án xây dựng lại

Về quy định khách vay vốn để thực hiện dự án phá dỡ toàn bộ, xây lại chung cư cũ thì tại khoản 3, Điều 3 Nghị định số 69/2021/NĐ-CP quy định: Dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư là dự án tái định cư mục đích nâng cấp chất lượng, mở rộng diện tích và điều chỉnh cơ cấu diện tích của nhà chung cư, hoặc phá dỡ để xây mới nhà chung cư và công trình xây dựng khác (nếu có).

Trước đó, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ cho Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội với gói 350.000 tỷ đồng (thực tế là 347.000 tỷ, khoảng 15 tỷ USD) nhằm nâng cao năng lực của hệ thống y tế, kiểm soát dịch bệnh, tạo điều kiện tốt để phục hồi và phát triển kinh tế; giải quyết vấn đề việc làm, bảo đảm an sinh xã hội; hỗ trợ cho các doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn; phát triển cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông.Trong đó gồm cả gói hỗ trợ lãi suất 40.000 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh 2% lãi suất khi vay vốn tại ngân hàng thương mại, thực hiện trong 2 năm.

Theo chính sách này, mức lãi suất hỗ trợ là 2%/năm, thời hạn áp dụng gói hỗ trợ lãi suất tính từ ngày giải ngân khoản vay đến thời điểm khách trả hết nợ gốc và (hoặc) lãi tiền vay theo đúng thỏa thuận giữa ngân hàng thương mại và khách hàng vay, phù hợp với kinh phí hỗ trợ lãi suất được thông báo vàkhông vượt quá ngày 31/12/2023.

Các khoản vay trong gói hỗ trợ lãi suất 2% đáp ứng các điều kiện vay vốn thông thường, được ký thỏa thuận cho vay và giải ngân từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2023, sử dụng vốn đúng mục đích, đồng thời chưa được hỗ trợ lãi suất từ ngân sách Nhà nước theo chính sách khác.

Xem thêm:

Thêm bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

083.886.8080